2019 Ciśniańskie Odcienie Kultury – jest już Plakat

    Z satysfakcją chciałem poinformować, że  ramach ogłoszonego konkursu przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Fundacja Tylko Bieszczady otrzymała w 2019 r dofinansowanie na realizację projektu ,,Ciśniańskie Odcienie kultury” W ramach projektu zgodnie z podpisaną umową mamy zrealizować: tablicę informacyjną o mniejszości żydowskiej w Cisnej pt. Śladami Braci Starszych w Wierze” – otwarcie z wykładem dnia…