Sprawozdanie z zakończenia realizacji projektu ,,Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Cisnej” w 2021 roku.

     W dniu 15.10.2021 r. Fundacja Tylko Bieszczady  zakończyła realizację projektu pt ,,Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Cisnej”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. Zadanie to realizowane było od połowy maja na kilku płaszczyznach, tworzących spójny obraz Cisnej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Realizacja projektu była wykonywana częściowo przez wolontariuszy jak np. projektowanie tablicy informacyjnej,…