Z satysfakcją chciałem poinformować, że  ramach ogłoszonego konkursu przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Fundacja Tylko Bieszczady otrzymała w 2019 r dofinansowanie na realizację projektu ,,Ciśniańskie Odcienie kultury”

W ramach projektu zgodnie z podpisaną umową mamy zrealizować:

  • tablicę informacyjną o mniejszości żydowskiej w Cisnej pt. Śladami Braci Starszych w Wierze” – otwarcie z wykładem dnia 2.08.2019 r. miejsce obok Orlika
  • konferencję historyczno-naukową 10.11.2019 r.  – GCKiE Cisna połaczona z uroczystością na pomniku Obrońców Cisnej
  • otwarcie wystawy fotograficznej ,, Muzeum Ciśniańskie” 02.08.2019 r.
  • we współpracy z GCKiE przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne i gra terenowa jak również przeprowadzony będzie konkurs ,,Jestem Stąd” – 3.06.2019 r.
  • wieczór koncertowo-konkursowy -02.08.2019 r.

Dziękujemy  za zaufanie i przede wszystkim za wsparcie finansowe.

Dziękuję również za dotychczasowe wsparcie i pomoc przy realizacji projektu: GCKiE w Cisnej, Szkole Podstawowej w Cisnej, Franciszkowi Szczepanowi Wawrzak i Pauli Ogrodowicz , Krzysztofowi Kaliszowi, W. Gałczyńskiemu, T. Rejzdrowiczowi, Anecie z Wrocławia, A. Domce, R. Bienia, dr H. Bąk, P. Wierzbickiemu.

Zapraszamy do pomocy przy realizacji projektu w lipcu ., sierpniu i listopadzie 2019r,.

Paweł Wierzbicki

Wiceprezes Fundacji Tylko Bieszczady