PODSUMOWANIE PROJEKTU MAGICZNE BIESZCZADY I CIŚNIAŃSKIEGO JARMARKU TURYSTYCZNEGO

Projekt „Magiczne Bieszczady”, którego wykonawcą i pomysłodawcą była Fundacja Tylko Bieszczady realizowany był na wielu płaszczyznach. Zwieńczeniem całości projektu był Jarmark Turystyczny w Cisnej, podczas którego zaprezentowano większość realizowanych przedsięwzięć i przedstawiono dalsze plany, których efektem ma być trwałe podniesienie jakości produktu turystycznego w Cisnej oraz wspieranie samorozwoju i społecznego zaangażowania wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Poniżej film przedstawiający nasze dokonania, a pod filmem znajdziecie Państwo szczegółowe podsumowanie.

Już od marca br. Fundacja rozpoczęła kompletowanie, redagowanie i przygotowywanie do druku gazety Ciśniańskiego Jarmarku Turystycznego „Tylko Bieszczady” , której zamierzeniem było promowanie regionu i rozwijanie wiedzy na jego temat. W tej bezpłatnej publikacji można było zapoznać się z działalnością Fundacji Tylko Bieszczady, lecz również poznać inne organizacje mające wpływ na rozwój regionu. W gazecie znalazły się również informacje dotyczące bezpośrednio turystycznych atrakcji regionu, zachęcające gości do zapoznania się z Cisną i okolicami oraz teksty przybliżające historię regionu ze szczególnym zwróceniem uwagi na dziedzictwo rodziny Fredrów w Cisnej. Gazeta została wydana w lipcu i kolportowana podczas najważniejszych wydarzeń w regionie jak również bezpośrednio wśród i przez mieszkańców. Ten sposób kolportowania i dyskusji nad treścią publikacji uważamy za wielki sukces, który miał bezpośredni wpływ na zaangażowanie mieszkańców w nasze dalsze inicjatywy.

Od początku lipca w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej z inicjatywy naszej Fundacji odbywały się spotkania warsztatowe dla dzieci. Podczas sześciu oficjalnych i dwóch nieoficjalnych spotkań – realizowanych plenerowo na terenie pola namiotowego – w warsztatach plastyczno – edukacyjnych wzięło udział łącznie około 120 dzieci . Uczestnicy zapoznali się z baśniami i legendami regionalnymi, jak również opowieściami z innych części świata,  opowiadanych przez doświadczonego nauczyciela i bajkoopowiadacza. Uczestnicy tworzyli prace artystyczne realizowane różnymi technikami plastycznymi. Tworzyły gry fabularne rozwijające pomysłowość i kreatywność dzieci. Prace wykonane przez uczestników można było podziwiać w GCKiE, gdzie miały osobną wystawę, oraz podczas wystawy zbiorczej w ramach Ciśniańskiego Jarmarku Turystycznego. Warsztaty realizowane było przez miesiąc i już na trwałe wpisały się do oferty Fundacji oraz GCKiE, które wspierało działania Fundacji na każdym etapie realizowania projektu poprzez wsparcie techniczne, promocję i otwartość na współpracę.

Od 24 lipca Fundacja rozpoczęła realizację „Pierwszego Bieszczadzkiego pleneru malarsko – rzeźbiarskiego”. Przez tydzień goście regionu mogli podziwiać pracę artystów, którzy uwieczniali na płótnach i w drewnie Bieszczady i ich piękno. Każdy gość pleneru mógł również zapoznać się bliżej z pracą artystyczną, gdyż w ramach pleneru odbywały się warsztaty pracy w drewnie oraz warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Ostatecznym efektem prac zaproszonych artystów był wernisaż prac, który odbył się podczas Ciśniańskiego Jarmarku Turystycznego. Najważniejszym elementem pleneru było wykonanie i umiejscowienie w Cisnej rzeźby św. Barbary patronki ciśniańskich kopaczy, pierwotnie stworzonej przez samych górników w XIX w., a podczas pleneru odtworzonej i raz jeszcze przywróconej Cisnej.

Podczas samego Jarmarku Turystycznego, który odbył się 31 lipca w Cisnej, dzieci oraz rodzice mogli wziąć udział w warsztatach malarskich „Największa malowana panorama Bieszczad wśród największych baniek mydlanych w Bieszczadach”. Inicjatywa Kamili Szymańskiej przyciągnęła wielu uczestników i zapewniła wiele radości tak najmłodszym jak ich opiekunom.

Całość projektu „Magiczne Bieszczady” trwała niemal przez całe wakacje. Cykl warsztatowy i eventowy zaproponowany przez Fundację został bardzo dobrze przyjęty i jako Fundacja otrzymaliśmy bardzo wiele pozytywnych informacji zwrotnych, które zachęcają nas do pracy nad tego typu wydarzeniami w przyszłości. Jednocześnie Fundacji udało się podczas działań nawiązać ścisłą współpracę z szeregiem osób i instytucji, dla których rozwój regionu jest czymś istotnym, a ich zaangażowanie pozwala wierzyć, że nasze dalsze działania będą docierały do coraz szerszego grona odbiorców i trwale skonsolidują naszą ciśniańską społeczność.

Wszystkim zaangażowanym i wspierającym inicjatywę „Magiczne Bieszczady” chcemy serdecznie podziękować, a projekt  ten „Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Fundacji Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach DL,

natomiast projekt Ciśniański Jarmark Turystyczny głównie wsparła firma NEXTER z Przyszowic.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy.