Sprawozdanie z zakończenia realizacji projektu ,,Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Cisnej” w 2021 roku.

     W dniu 15.10.2021 r. Fundacja Tylko Bieszczady  zakończyła realizację projektu pt ,,Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Cisnej”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. Zadanie to realizowane było od połowy maja na kilku płaszczyznach, tworzących spójny obraz Cisnej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Realizacja projektu była wykonywana częściowo przez wolontariuszy jak np. projektowanie tablicy informacyjnej, tłumaczenie, oznakowanie szlaku czy odnawianie tablic informacyjnych jak również przez specjalistyczne firmy np. wykonanie nowej tablicy informacyjnej czy przede wszystkim odnowa i czyszczenie muralu na pomniku w Cisnej techniką laserową.  Celem zadania było kontynuowanie poprawy standardu infrastruktury turystycznej w Cisnej, a zwłaszcza szlaku dziedzictwa przemysłowego w Cisnej – żółtego szlaku ,,Nad Sztolnią”, który to cel w pełni osiągnęliśmy.

Mamy nadzieję, że nasze działania w niedługim okresie czasu zgodnie z przedstawioną Urzędowi Gminy Cisna koncepcją rewitalizacji wzgórza Betlejemka przyczynią się do podniesienia standardu pozostałej infrastruktury przy pomniku.

Fundacja Tylko Bieszczady dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do pomocy dla Fundacji w ramach tego projektu, a w szczególności:

– Urzędowi Gminy Cisna

– Agnieszce Zabojskiej

– dr Halszce Bąk

– Wojciechowi Puszyńskiemu

– Grzegorzowi Michalakowi

– Robertowi Bienia

– Piotrowi Wierzbickiemu

-Andrzejowi Domce

Fundacja Tylko Bieszczady w Cisnej