Projekt nowej tablicy na wzgórzu Betlejemka. Komisja spośród 8 nadesłanych prac wybrała powyższą pracę , która zostanie jako projekt przesłana do IPN w celu jej akceptacji.