Sprawozdanie OPP za 2021 rok

Fundacja Tylko Bieszczady umieściła sprawozdanie za 2012 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami na https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ . Aby je odnaleźć należy wpisać nr KRS naszej Fundacji tj. 00005529062 Poniżej znajduje się zamieszczone na stronie rządowej sprawozdanie.

Sprawozdanie z zakończenia realizacji projektu ,,Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Cisnej” w 2021 roku.

     W dniu 15.10.2021 r. Fundacja Tylko Bieszczady  zakończyła realizację projektu pt ,,Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Cisnej”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. Zadanie to realizowane było od połowy maja na kilku płaszczyznach, tworzących spójny obraz Cisnej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Realizacja projektu była wykonywana częściowo przez wolontariuszy jak np. projektowanie tablicy informacyjnej,…

Sprawozdanie za 2019 rok

Sprawozdanie za 2019 rok Fundacja Tylko Bieszczady umieściła zgodnie z obowiązującymi przepisami na https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ . Aby je odnaleźć należy wpisać nr KRS naszej Fundacji tj. 00005529062 Poniżej znajduje się zamieszczone na stronie rządowej sprawozdanie.  

2020 Festiwal Magiczne Bieszczady- jest już Plakat

      Z satysfakcją chciałem poinformować, że  ramach ogłoszonego konkursu przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Fundacja Tylko Bieszczady otrzymała w 2019 r dofinansowanie na realizację projektu ,,Ciśniańskie Odcienie kultury” W ramach projektu zgodnie z podpisaną umową mamy zrealizować: tablicę informacyjną o mniejszości żydowskiej w Cisnej pt. Śladami Braci Starszych w Wierze” – otwarcie z wykładem…

Referat z okazji 100. odzyskania niepodległości przez Polskę

Temat: Cisna – odzyskanie niepodległości Republika Komańczańska a sprawa Polska Opracował: Krzysztof Sojka, Stowarzyszenie historyczne Orły historii z Krakowa Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła niepodległość w wyniku III rozbioru dokonanego przez Rosję, Prusy i Austrię. 24 października 1795 r. monarchowie uzgodnili traktat na mocy, którego dokonali pełnego rozbioru Rzeczypospolitej.  Polska została tym samym ostatecznie wymazana            z…

Podsumowanie Ciśniańskiego Jarmarku Turystycznego i festiwalu Magiczne Bieszczady 2018

W dniach 3 i 4 sierpnia 2018 roku, wszyscy mieszkańcy i goście gminy Cisna mogli wziąć udział w trzeciej już edycji Ciśniańskiego Jarmarku Turystycznego i festiwalu muzycznego Magiczne Bieszczady. Tak jak podczas ubiegłych edycji inicjatywy organizowane przez Fundację Tylko Bieszczady były bezłatne i otwarte dla wszystkich. W piątek 3 sierpnia na terenie agroturystki Tramp rozpoczynaliśmy…